กลไก Simple 3 Step ของโต๊ะคอมโปร รุ่น K1 , K2 และ KM2