รวมกลไก โต๊ะอ่านหนังสือคอมโปร ทั้ง 4 แบบ

2. กลไก Quick Release ของโต๊ะคอมโปร รุ่น M17, BD333

3.กลไก Simple 3 Step+ Double Lock ของโต๊ะคอมโปร รุ่นBD368

4.กลไก Simple 3 Step ของโต๊ะคอมโปร รุ่น K1 , K2 และ KM2