มาดูโต๊ะเก้าอี้ที่โตตามอายุของเด็กจิ๋ว กับไฟปรับระดับตามกิจกรรมที่ทำ

โต๊ะวิเศษของขวัญวันเกิดจากอากง โต๊ะปรับความสูงและเอียงได้ด้วย ^^